Mocht jij een klacht hebben, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

 

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht zo spoedig mogelijk na ontdekken schriftelijk aan ons via ons contactformulier te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Indien je een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

 

Uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

 

Is jouw klacht gegrond, zullen wij het/de product(en) vervangen, repareren of deels crediteren. Die keuze is aan ons afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden. Een gebrek aan een of meerdere producten geeft jou geen recht om de volledige bestelling, waarvan het gebrekkige product onderdeel van was te ontbinden of te weigeren.

 

Jij geeft ons in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Mocht je het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).